Nyheder

Velkommen til Myretuens hjemmeside

Vi er en privat børnehave i Bolbro, som tilbyder trygge og faste rammer til alle børn.

  • Vi koster det samme som de kommunale institutioner
  • Vi har åbent i alle ferier og er ikke en del af nogen fællespasning, så jeres barn bliver i trygge rammer og med kendte voksne. 

Sidste nyt fra Myretuen:

På gr 31 har de snakket om, hvor de bor. Det kom der nogle gode snakke samt flotte tegninger ud af.

Nyheder Nyheder     Nyheder    Nyheder

Nyheder  Nyheder

I Januar har vi særlig fokus på “Fri for mobberi”

Med Fri for Mobberi kan vi hjælpe børnene med at blive opmærksomme på, hvordan man er en god ven og med at tackle konflikter og drillerier.

Når vi arbejder målrettet med at skabe fællesskaber kendetegnet af tolerance, respekt, omsorg og mod, så bliver det trygt.

På den måde er vi med til at give børnene positive erfaringer med fællesskaber, der kan forebygge mobning.

Vi laver blandt andet børnemassage og leger/synger med bamseven.

Nyheder Nyheder

Nyheder Nyheder

Nyheder  Nyheder

Vi holdt i februar en dejlig fastelavnsfest, hvor både børn og voksne var klædt ud. Vi slog katten af tønden og spiste lækre fastelavnsboller.

Nyheder   Nyheder

Nyheder   Nyheder

Vi bruger vores nærmiljøs tilbud, så meget vi kan. Vi er blandt andet på biblioteket, hvor vi både leger og ser film. Vi bruger også den lille gymnastiksal i Bolbro brugerhus om fredagen eller tager en tur med letbanen.

Nyheder Nyheder

Nyheder Nyheder