Pædagogik

PædagogikPædagogikPædagogik

Børnesyn og børneperspektiv

I Myretuen tager vi udgangspunkt i et inkluderende menneskesyn, hvor hvert barn er noget unikt og bidrager dermed med noget særligt til fællesskabet. Forskelligheder bliver til en fælles styrke, hvor både voksne og børn er nysgerrige på hinanden og lærer af hinanden.

PædagogikI Myretuens praksis er det de voksne, der sætter rammerne, mens børnene viser vejen. Dette betyder, at hvis der opstår spontane ideer og spørgsmål, prøver vi at imødegå det ved at følge børnenes spor.

Vi vægter børnenes stemme højt og ønsker blandt andet gennem vores daglige samlinger og ved frokostbordet at skabe ro til dialog mellem både voksne og børn. Dialogen lægger op til undring, forklaring og spørgsmål omkring livets store som små spørgsmål og begivenheder.

Dannelse

At have evnen til at lytte, vente på tur, tage ansvar, at passe på hinanden og vores fælles omgivelser ser vi i Myretuen som vigtige elementer for barnets dannelse. I Myretuen vægter vi dannelse højt gennem de daglige rutiner, vores traditioner, aktiviteter og fællesskaber. Børnene opnår gennem ydre normer nogle indre værdier. De vokser med opgaverne og føler sig værdsat og betydningsfulde for fællesskabet.

I Myretuen er rammer og normer tydelige og genkendelige. Dette giver børnene tryghed og dermed overskud til at mestre deres egen hverdag og til at udvikle sig.

Leg og læring

PædagogikI Myretuen er legen en grundlæggende del af hverdagen. Legen skaber grundlag for barnets udvikling af sociale kompetencer og bidrager til kreativitet, fantasi samt almen og sproglig udvikling. I Myretuen giver vi legen plads og inspiration til at kunne udvikles. De voksne er både aktive deltagere, men står også klar på sidelinjen til at støtte og guide de børn, der har behov for hjælp.

I Myretuen følger vi ofte børnenes spor og interesser, når vi skal indrette nye læringsmiljøer, og de er dermed vigtige aktører i skabelsen af vores læringsmiljøer. De voksne er hele tiden opmærksomme på børnenes interesser, og hvor de er i deres udvikling. Ud fra disse iagttagelser tilrettelægges foranderlige aktiviteter og læringsmiljøer. Læringsmiljøerne skal være udfordrende og spændende, således at både børn og voksne bliver engagerede og deltagende.

Læring foregår hele dagen både gennem vores daglige rutiner, tilrettelagte aktiviteter og i den frie leg.

PædagogikAl leg og al læring gror ud af de vigtige børnefællesskaber. Nogen børnefælleskaber skabes af børnene selv og byder på fri leg, som stimulerer kreativitet og fantasi, øvelse i konfliktløsning, forhandling mm. Børnefælleskaber er ikke stationære, de er dynamiske og foranderlige, nogle gange er de store og andre gange små. Alle børn har krav på at være en del af et børnefælleskab. For nogle børn er vejen ind i disse lige til og uproblematiske, andre børn har brug for ekstra støtte og opmærksomhed for at finde vej ind i fællesskabet.

Nogen børnefælleskaber vil i hverdagen være skabt af de voksne. Nogen er skabt af praktiske årsager og med udgangspunkt i organisering af hverdagen. Andre skabes af voksne for at understøtte børnenes behov og udvikling samt for at skabe og understøtte børnenes relationer. Nogen børnefælleskaber skabes med udgangspunkt i og rundt om forskellige aktiviteter og læringsmiljøer, det være sig spil, lege, højtlæsning, kreative aktiviteter, dagligdags rutiner og andre pædagogiske aktiviteter.


Læreplan

Læs mere om vores pædagogisk læreplan ved at klikke på [ hent pædagogisk læreplan ]

PædagogikI Myretuen søger vi at skabe en hverdag, som er præget af overskuelighed og genkendelighed for børnegruppen, det enkelte barn og forældrene. Vi oplever, at det skaber god grobund for nærvær og tryghed.

I Myretuen er børnene fordelt på to aldersopdelte grupper. Dette giver mulighed for at målrette læringsmiljøerne så de passer til børnenes udvikling og behov. Alle børn starter på gr 2 og når de er ”klar” rykker de videre til gr 31.

Dagens rytme ser således ud:

  • Børnehaven åbner, vi møder ind og møder hinanden.
  • Kl. 9.00 går vi til samling og frugt på egne grupper
  • Formiddagen byder henholdsvis på fri leg og aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaerne.
  • Kl. 11.00 samles vi i vores spisegrupper og holder samling.
  • Vi spiser frokost til kl 12.00
  • Vi går i garderoben og derefter på legepladsen.

Når børnehaven åbner, møder man altid ind i husets fællesrum. Vi vægter højt, at alle børn og forældre hilses godmorgen og føler sig set og velkomne. Børn og personale spiser morgenmad sammen, og vi søger at skabe en hyggelig og rolig stemning.

Når alle børn og voksne er mødt ind, går vi på egne grupper og holder en lille morgensamling. Vi siger godmorgen, taler om hvem, der er her og hvem, vi mangler. Endvidere taler vi om dagens aktiviteter, så børnene er forberedt på hvad de skal og sammen med hvem. Typisk synger vi også en sang eller har morgengymnastik. Vi vægter samlingen, fordi vi oplever, at den skaber fællesskabsfølelse og giver mulighed for at øve sig i at indgå i et fællesskab på en hensigtsmæssig måde. Samtidig får vi forberedt børnene på, hvad de skal i løbet at formiddagen, og det skaber tryghed.


Forældresamarbejde

PædagogikVi vægter den daglige kontakt med forældrene højt, og vi har altid tid til en snak i garderoben, vi prioriterer at holde en let og positiv tone. Er der behov for mere ro og tid, aftaler vi selvfølgelig tid til et møde.

Vi tilbyder et opstartsmøde efter ca. 3-5 mdr. hvor vi taler om barnets start i Myretuen og drøfter deres generelle trivsel. Forældrene får mulighed for at fortælle om deres oplevelse, samt stille eventuelle spørgsmål. Endvidere tilbyder vi en samtale inden skolestart.

Vi skriver hver dag dagbog og lægger ofte billeder ud på Mit barn og på vores Facebook gruppe. Det giver forældrene mulighed for at understøtte det, vi arbejder med til dagligt, og det danner udgangspunkt for samtale om barnets hverdag.

PædagogikVi inviterer flere gange årligt forældre og familie til at deltage i forskellige arrangementer, og vi prioriterer her, at alle personaler er til stede, da vi oplever, at vi er sammen på en helt anden og afslappet måde på disse dage. Vi har forårsudstilling, sommerfest, Bag for en sag, arbejdsdag og juletur.

Vi oplever kæmpe opbakning og fremmøde på disse dage.
Vi lægger vægt på at fortælle om de sjove og positive oplevelser i hverdagen, men forældrene er også vigtige samarbejdspartnere, når der er bekymringer eller udfordringer og kun ved at dele vores erfaringer, kan vi støtte barnet bedst muligt.